ویژن گروپ

بتچینو پیشرو در هوشمند سازی

بتیچینو یکی از بزرگ ترین کارخانه و تأسیسات تولیدی در ایتالیا میباشد وی همچنین یک نام تجاری موفق و شناخته شده در بیش از 60 کشور جهان است ،
بتچینو از سال 1989 توسط برند بزرگ لگراند خریداری و یک نام تجاری جدید در آن سال ها به بتچینو داده است که در سطح بین المللی نشان دهنده بهترین سنت ها در
طراحی و تولید ایتالیایی بود است

بتیچینو که اندکی پس از جنگ جهانی دوم، در فضایی پر از تنش و گسترش شدید صنعت در اروپا تأسیس شد
اولین تولید کننده ایتالیایی بود که با مشکل تولید قطعات الکتریکی در پرتو تفکر طراحی مدرن مقابله کرد . نگرشی کهوموجب انقلاب در طراخی و تابو شکنی شد
با مطالعه بیشتر فرم، مواد و رنگ، این عوامل ما را به سمت مفهوم جدیدی از طراحی سوق داده است
بتچینو فقط یک ابزار تزئینی نیست، بلکه توانایی شرکت در پروژه‌ها و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه فراهم میسازد ،
با ظرفیت های تأثیرگذاری
در زندگی و کار. این اصل منجر به تجدید مکرر محدوده محصولات و به ویژه ایجاد و معرفی فناوری جدید به مصرف کنندگان شده است است.